La Florejo (Golestan)

Florejo

Sadio
"La Florejo (Golestan)"
Traduka Teamo:
Keyhan Sayadpour, Said Baluĉi, Renato Corsetti

Serio Oriento-Okcidento, n-ro 60
Sub Aŭspicioj de UEA
en Konsulta Partnereco kun Unesko

Provlegis Rob Moerbeek
Respondecaj redaktoroj Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova

Moskvo, Impeto, 2021. — 236 p.
ISBN 978-5-7161-0319-1

Mendi ĉe UEA

Mendi ĉe Lernolibro.Ru (por loĝantoj de Rusio)

Vi kiel leganto devos mem trovi la lecionojn kaj amuziĝon ki­ujn vi serĉas, kaj ĉiu reago estos esence individua. Sadio konsciis ke la interpreto de liaj verkoj dependas de ĉiu leganto, al kiu li pro devige memaltrudita humileco ne kapablas dikti. Jam la anglalingvaj legantoj estas influitaj de la elekto de la titolo “La rozĝardeno”, ĉar rozoj pretendas esti la plej belaj foroj en la florejo, sed povas piki per siaj dornoj. Tamen oni povas elekti eviti la dornojn. Posedaĵoj kaj pozicio kreas malamikojn; scio, saĝo kaj humileco malaperigos ilin. Ĉu suferado akompanas la serĉon de signifo kaj beleco? Povas esti, se oni devas lerni lecionon el tio.

D-ro Duncan Charters, Prezidanto de UEA

Kie mendi?

Mendi librojn de eldonejo Impeto eblas en Libroservo de UEA kaj diversaj landaj Esperanto-asocioj.

Rusianoj povas mendi librojn en ruslingva librobutiko.

Dissendolisto kun informoj pri novaj libroj de eldonejo:

Via e-poŝto:

Katalogo

Kolora prezento de la libroj de Impeto, eldonitaj dum lastaj 17 jaroj.

Elŝuti (PDF, 2 Mb)